E Hënë, 26 Tetor 2020
Blue Red Green
 • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri (ISSN 2708 - 1656)
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
 • Askush nuk ka dyshime mbi efektet e pandemisë në sektorin e turizmit, por a do të ndryshoj përgjithmonë mënyra e të bërit turizëm? Kriza evidentoi natyrën e paqëndrueshme të sektorit, në këtë aspekt, ky mund të jetë momenti që shtetet të ridimensionojnë strategjinë e tyre ekonomike dhe të fokusohen në sektorë më të qëndrueshëm, çka nënkupton pikë së pari ndërtimin e një ekonomie më të kontrollueshme dhe më afatgjate.
  Lexo

 • Lajmet e rreme dhe aftësia bashkë me lehtësinë për të përhapur të ashtuquajturat fakte alternative, është rritur ndjeshëm në shekullin që po jetojmë falë një shpërthimi të njëkohshëm të teknologjisë dhe mjeteve të komunikimit. Ashtu sikundër shkruan një autore: “në shekullin 21, aftësia për të përhapur ide dhe për të arritur një audiencë nuk është më e kufizuar nga qasja në infrastrukturë të shtrenjtë, të centralizuar transmetuese. Në vend të kësaj është e kufizuar nga aftësia e dikujt për të mbledhur dhe shpërndarë vëmendjen.
  Lexo

 • Mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të individit daton që me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore, periudhë kjo kur u krijua Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB). Kjo organizatë ka nxjerrë në mënyrë të vazhdueshme traktate, konventa e pakte për mbrojtjen e të drejtave themelore. Gjithashtu, për këtë qëllim në Europë u themelua Këshilli i Europës i cili me instrumentet e tij ligjore dhe institucionale, ka një rol kryesor në fushën e mbrojtjes të së drejtave të njeriut. 
  Lexo

 • Kriza e Covid-19 është një shembull tipik i një krize pandemike. Pandemitë klasifikohen si katastrofa natyrore biologjike. Ato kanë një natyrë të veçantë dhe ndryshojnë nga katastrofat e tjera natyrore. Ndonëse pandemitë janë pikësëpari kriza shëndetësore, ato kanë pasoja të rënda në shoqëri e ekonomi, si në anën e ofertës ashtu dhe të kërkesës (Gong et al, 2020;OECD 2011).Ndërsa bota përballet vazhdimisht me lloje të ndryshme fatkeqësish e krizash, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm hartimi e zbatimi i një cikli të plotë menaxhimi të katastrofave, që adreson dhe fazat para ndodhjes së një ngjarjeje të rrezikshme, jo vetëm…
  Lexo  Kërko

  Axhenda

12 tetor - Presidenca Gjermane e Këshillit të BE-së dhe Komisioni Europian do të organizojnë së bashku një Konferencë online me temë: "Korniza kuadër e BE-së për komunitetin Rom"

********************

15-16 tetor - Zhvillohet Konferenca dy ditore:"Farm 2 Fork" 2020

********************

16 tetor - Dita Botërore e Ushqimit

********************

  FJALOR

wordoftheday

Seksion dedikuar shpjegimit të termave të BE-së.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1