E Premte, 24 Maj 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

2015: Një dritare mundësie për BE-në

diogoBota jonë, dinjiteti ynë, e ardhmja jonë

Sipas sondazhit më të fundit të Eurobarometer, shumica dërrmuese e qytetarëve të BE-së e konsiderojnë të rëndësishëm sigurimin e mbështetjes për njerëzit në vendet në zhvillim, dhe dy të tretat mendojnë se ky duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të Bashkimit Europian. Prandaj Viti Europian i Zhvillimit (EYD) 2015 e ka mundësinë për ta vëne në përdorim këtë pikëpamje pozitive. Megjithatë, kjo pikëpamje mbi përfshirjen e BE-së në bashkëpunim zhvillimor bie në kontrast me ndjenjat e përgjithshme anti-europiane gjithnjë e më të përhapura në Europë sot.Në këtë drejtim, Viti Europian i Zhvillimit 2015 tregon rëndësinë e politikave europiane dhe lidhjen me jetën e qytetarëve. 

Me qytetarët në thelb të qëllimeve të EYD2015, përfshirja aktive e organizatave të shoqërisë civile është thelbësor për suksesin përfundimtar dhe ndikimin afatgjatë të EYD2015 për bashkëpunim në aspektin zhvillimor dhe përfshirjen e qytetarëve në BE. Lëvizja Europiane Ndërkombëtare dhe anëtarët e saj do të kontribuojnë gjatë punës së tyre në 2015 për arritjen e qëllimeve të EYD2015. 

Së dyti, EYD2015 ofron një mundësi për Bashkimin Europian dhe shtetet anëtare të saj për të konsoliduar dhe përforcuar rëndësinë e BE-së në skenën ndërkombëtare.Bashkimi Europian, së bashku me shtetet e saj anëtare, siguron më shumë se gjysmën e të gjithë Asistencës Zyrtare globale për Zhvillim. Si viti i parë europian që merret me veprimet e jashtme të BE-së, kjo krijon një mundësi për të konsoliduar dhe për të promovuar sa më mirë punën e saj në këtë fushë. Kyç për këtë është marrëveshja mbi një qëndrim të përbashkët europian për agjendën e zhvillimit post-2015.

Krijimi i një qëndrimi të përbashkët

Lëvizja Europiane Ndërkombëtare advokon për përdorimin e mundësisë së krijimit të një qëndrimi të përbashkët të BE-së në agjendën post-2015, dhe për të mbyllur hendekun midis BE-së dhe qytetarëve të saj, në mënyrë që të promovohet një zë më i fuqishëm europian në skenën ndërkombëtare. Gjatë gjithë vitit, anëtarët e EMI-t do të ndajnë eksperiencat e tyre mbi temat e ndryshme mujore të përcaktuara të EY2015 në Blogun European Year of Developmetn-EMIA Member’s Blog

                                      Diogo Pinto është Sekretari i Përgjithshëm i European Movement International

 

  Kërko

  Axhenda

20 maj – Konferenca “Mbështetja e Punësimit të të Rinjve” e foksusuar në zbatimin e Garancisë Rinore në rajonin e detit Baltik.
21 maj – Presidenca Rumune organizon konferencën “Eksperienca e Rumanisë dhe e Shteteve të tjera Anëtare në adoptimin e ‘Acquis-communautaire’ në fushën e prokurimit publik”
21 maj – Presidenti Junker do të mbajë fjalimin hapës në Kongresin e 14 të Konfederatës Europiane të Sindikatave ku do të zgjidhet Presidenti i ri i Konfederatës dhe do të adoptohen dokumentat kryesore strategjike
23 maj – Takimi i Komitetit Këshillues të Zonës Ekonomike Europiane ku anëtarët do të diskutojnë zhvillimet e fundit në Zonën Ekonomike në kuadër të 25 vjetorit
26 maj – Zgjedhjet për Parlamentin Europian

  FJALOR

Komiteti Europian i Sindikatave për Arsimin (ETUCE)

ETUCE përfaqëson 132 Sindikata në 51 vende/shtete europiane, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, dhe ka në total 11 milion persona - staf arsimor në të gjithë Europën. ETUCE është partneri social i mësuesve në nivel Europian dhe mbrojtës i interesave të tyre në Komisionin Europian. E themeluar më 1977, ETUCE është e përbërë nga sindikata kombëtare të mësuesve dhe personel të të gjitha fushave dhe niveleve të arsimit duke filluar nga edukimi i përgjithshëm, arsimi profesional dhe trajnimi, si dhe arsimi i lartë apo kërkimi shkencor.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1