E Shtunë, 23 Mars 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

2015: Një dritare mundësie për BE-në

diogoBota jonë, dinjiteti ynë, e ardhmja jonë

Sipas sondazhit më të fundit të Eurobarometer, shumica dërrmuese e qytetarëve të BE-së e konsiderojnë të rëndësishëm sigurimin e mbështetjes për njerëzit në vendet në zhvillim, dhe dy të tretat mendojnë se ky duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të Bashkimit Europian. Prandaj Viti Europian i Zhvillimit (EYD) 2015 e ka mundësinë për ta vëne në përdorim këtë pikëpamje pozitive. Megjithatë, kjo pikëpamje mbi përfshirjen e BE-së në bashkëpunim zhvillimor bie në kontrast me ndjenjat e përgjithshme anti-europiane gjithnjë e më të përhapura në Europë sot.Në këtë drejtim, Viti Europian i Zhvillimit 2015 tregon rëndësinë e politikave europiane dhe lidhjen me jetën e qytetarëve. 

Me qytetarët në thelb të qëllimeve të EYD2015, përfshirja aktive e organizatave të shoqërisë civile është thelbësor për suksesin përfundimtar dhe ndikimin afatgjatë të EYD2015 për bashkëpunim në aspektin zhvillimor dhe përfshirjen e qytetarëve në BE. Lëvizja Europiane Ndërkombëtare dhe anëtarët e saj do të kontribuojnë gjatë punës së tyre në 2015 për arritjen e qëllimeve të EYD2015. 

Së dyti, EYD2015 ofron një mundësi për Bashkimin Europian dhe shtetet anëtare të saj për të konsoliduar dhe përforcuar rëndësinë e BE-së në skenën ndërkombëtare.Bashkimi Europian, së bashku me shtetet e saj anëtare, siguron më shumë se gjysmën e të gjithë Asistencës Zyrtare globale për Zhvillim. Si viti i parë europian që merret me veprimet e jashtme të BE-së, kjo krijon një mundësi për të konsoliduar dhe për të promovuar sa më mirë punën e saj në këtë fushë. Kyç për këtë është marrëveshja mbi një qëndrim të përbashkët europian për agjendën e zhvillimit post-2015.

Krijimi i një qëndrimi të përbashkët

Lëvizja Europiane Ndërkombëtare advokon për përdorimin e mundësisë së krijimit të një qëndrimi të përbashkët të BE-së në agjendën post-2015, dhe për të mbyllur hendekun midis BE-së dhe qytetarëve të saj, në mënyrë që të promovohet një zë më i fuqishëm europian në skenën ndërkombëtare. Gjatë gjithë vitit, anëtarët e EMI-t do të ndajnë eksperiencat e tyre mbi temat e ndryshme mujore të përcaktuara të EY2015 në Blogun European Year of Developmetn-EMIA Member’s Blog

                                      Diogo Pinto është Sekretari i Përgjithshëm i European Movement International

 

  Kërko

  Axhenda

19 mars- BE-ja mban takimin me Këshillin për Stabilizim dhe Asocim të Maqedonisë së Veriut duke u fokusuar në marrëdhëniet bilaterale mes tyre. 
            - Këshilli për Çështjet e Përgjithshme diskuton për kornizën financiare për vitet 2021-2027 si dhe miratimin e një qëndrimi në rregulloren që përcakton instrumentin për ndihmën e para-anëtarësimit (IPA III). 
20 mars- Këshilltari i Lartë Michel Barnier dhe Kryenegociatori i BE-së për Brexit, De Rynck do të ndajnë pikëpamjet e tyre mbi statusin aktual Brexit si dhe pyetjet, shqetësimet që priten në të ardhmen.
            - Komiteti Europian Ekonomik dhe Social zhvillon seancën plenare me fokus "Dëgjimi i qytetarëve të Europës për një të ardhme të qëndrueshme si dhe "E ardhmja e BE-së: Përfitimet ndaj qytetarëve dhe respektimi i vlerave europiane".
22 mars -Organizohet konferenca e Varshavës “Vlerësimi i rolit të OJQ-ve në Këshillin e Europës”

  FJALOR

Komiteti Europian i Sindikatave për Arsimin (ETUCE)

ETUCE përfaqëson 132 Sindikata në 51 vende/shtete europiane, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, dhe ka në total 11 milion persona - staf arsimor në të gjithë Europën. ETUCE është partneri social i mësuesve në nivel Europian dhe mbrojtës i interesave të tyre në Komisionin Europian. E themeluar më 1977, ETUCE është e përbërë nga sindikata kombëtare të mësuesve dhe personel të të gjitha fushave dhe niveleve të arsimit duke filluar nga edukimi i përgjithshëm, arsimi profesional dhe trajnimi, si dhe arsimi i lartë apo kërkimi shkencor.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1