E Hënë, 06 Korrik 2020
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Makinat elektrike: S'ka rrezik për shëndetin e njerëzve

ele cars

Një projekt i financuar nga BE ka bërë një studim të plotë për identifikimin e burimeve të ndryshme të fushave magnetike në automjetet elektrike. Rezultatet treguan se ka pak ndryshim në ekspozimin e fushës magnetike nga automjetet me motorët me djegie të brendshme.

Për të reduktuar emetimet e dëmshme dhe për të promovuar pavarësinë energjitike dhe shëndetin publik, i është dhënë prioritet i lartë elektrifikimit të transportit rrugor. Pavarësisht nga përfitimet e shumta që lidhen me automjetet elektrike, janë ngritur disa shqetësime lidhur me efektet shëndetësore të mundshme të rrezatimit elektromagnetik në terren për drejtuesit e këtyre makinave.

Me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe të besimit lidhur me fushat magnetike në automjetet elektrike, hulumtuesit nisën projektin e financuar nga BE-ja 'EM-SAFETY’ dhe kryen matjet të fushave magnetike në nëntë automjete elektrike të ndryshme dhe tre makina akulli. Matjet janë kryer brenda automjetit nga një platformë elastike monitorimi me sensorë në kokë, gjoks dhe këmbët. Rezultatet treguan se intensiteti i fushës ishte më pak se 20% të limitit të rekomanduar nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jo-Jonizues (ICNIRP). Në rastin e makinave me gaz ose benzinë, ekspozimi ka qenë rreth 10% të vlerës së kufizuar.

Në bazë të matjeve dhe eksperimenteve të kryera, EM-SAFETY realizoi kabllo të emisioneve të ulëta, lidhëza dhe koncepte dizenjimi dhe udhëzimi për minimizimin e rrezatimit magentik. Partnerët e projektit përdorën këto komponentë në automjetet elektrike të krijuara rishtazi në bashkëpunim me një tjetër projekt të BE-së, WIDEMOB.

Një tjetër detyrë e rëndësishme ishte vlerësimi i ndikimit të ekspozimit magnetik mbi lëndët biologjike. Për këtë u zhvilluan eksperimente në linja të ndryshme të gjitarëve nën ekspozimin e frekuencave të ulëta të fushave magnetike, sigurisht në kushte të kontrolluara. Nuk kishte asnjë dëshmi të ndonjë efekti kancerogjen në fusha të tilla magnetike, apo të mundësisë për rritjen e ndonjë qelize kancerogjene nga fushat magnetike.

EM-SAFETY kontribuoi në zhvillimin e një platforme teknologjike standarde europiane, lidhur me dizenjimin e automjeteve elektrike që përmban arkitekturat, modelet, dhe mjetet për verifikimin dhe testimin e tyre.

                                                                                                                               CORDIS, shkurt 2015

  Kërko

  Axhenda

11 korrik – Dita Ndërkombëtare e Popullsisë

8 - 10 korrik - Sesioni Plenar i Parlamentit Europian: Parlamenti Europian do të diskutojë dhe votojë mbi disa çështje me rëndësi. Fokus do të jetë prezantimi i Programit të Punës së Presidencës Gjermane të Këshillit, me pjesëmarrëse kancelaren gjermane Merkel dhe presidenten e Komisionit, von der Leyen.

9 korrik – Mblidhen ministrat europianë të financave për të zgjedhur Presidentin e Eurogrupit.

8 korrik - Takimi i Kolegjit të Komisionit: Komisioneri Timmermans prezanton Strategjinë e Hidrogjenit.

7 korrik - Këshilli i Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme do të diskutojë mbi temat e "Partneritetit Policor (euPP)" dhe "Kërkimin dhe shpëtimin në det".

- Takimi i radhës i EMI në serinë e "Talking Europe" do të ketë të Dubravka Šuica, Komisionere për Demokracinë dhe Demografinë për të diskutuar mbi Konferencën për të Ardhmen e Europës.

- Komiteti Parlamentar i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (AGRI) voton Planin e Investimeve për një Europë të Qëndrueshme – Si të financohet Marrëveshja e Gjelbër?

6 korrik - Komiteti Parlamentar për Lirinë, Drejtësinë dhe Punët e Brendshme (LIBE) debaton mbi kontrollin kufitar brenda zonës Shengen; veprimtaritë e Agjencisë Europiane të Kufirit dhe Bregdetit; situatën në kufirin mes Greqisë dhe Turqisë dhe respektimin e të drejtave themelore.

  FJALOR

Seksion dedikuar shpjegimit të termave të BE-së. 

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1