E Mërkurë, 11 Dhjetor 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Propozimi i Komisionit Europian për përmirësimin e standardeve të ujit të pijshëm

eu new drinking water legislation image

Siç është nënshkruar në Samitin e Göteborgut, e drejta për akses në shërbimet sa më cilësore te ujit konsiderohet si një nga parimet e Shtyllës Europiane të të Drejtave Sociale. Propozimi i ri , i prezantuar më 1 shkurt 2018, synon të sigurojë informata më të detajuara dhe lehtësisht të qasshme për qytetarët mbi çështjen e konsumit të ujit, koston e strukturave dhe çmimin për litër.

Propozimi i ri gjithashtu synon të adresojë çështjen e standardeve mjedisore në përputhje me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ky propozim vjen si një përgjigje ndaj kërkesës së Iniciativës Qytetare Europiane, "Right2Water" për standarde më të mira të ujit të pijshëm.

Nënkryetari i parë i Komisionit Europian Frans Timmermans argumentoi se: "Sot ne po propozojmë modernizimin e ligjit tonë të BE-së, përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm dhe rritjen e aksesit të qytetarëve. Së bashku ne mund dhe duhet të mbrojmë shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve tanë ". Ndërkohë, nënkryetari Jyrki Katainen, tha se: "Me këtë propozim lehtësojmë kalimin në një ekonomi qarkulluese , duke ndihmuar shtetet anëtare të menaxhojnë ujin e pijshëm në një mënyrë efikase. Gjithashtu, rritja e transparencës do të shtyjë konsumatorët drejt zgjedhjeve më ekologjike ".

Rregullimet e reja në legjislacionin aktual kërkojnë të përmirësojnë cilësinë dhe sigurinë e ujit duke shtuar substanca të reja në listën e kritereve për vlerësimin e sigurisë së ujit. Shtesat e reja janë në përputhje të plotë me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Përsa i përket qasjes më efikase në ujë të pijshëm, ndryshimet legjislative kërkojnë të ndihmojnë grupet më të rrezikuara dhe të margjinalizuara, duke siguruar ujë të pijshëm në vende publike dhe duke inkurajuar ndërtesat publike për të siguruar qasje të lirë në ujë të pijshëm.

Është vlerësuar se masat e reja do të reduktojnë rreziqet potenciale shëndetësore të ujit të pijshëm të pasigurtë me më shumë se 3%. Përveç kësaj, vlerësohet se konsumi i mëposhtëm i ulët i ujit të shisheve do të rezultojë në familjet europiane që të kursen më shumë se 600 milionë euro në vit.

Masa e re do të rezultojë në shmangien e humbjes së panevojshme të ujit dhe reduktimin pasues të emetimeve të CO2. Propozimi i ri është në përputhje të plotë me objektivat e Marrëveshjes së Parisit mbi ndryshimet klimatike.

                                                                                                                 Komisioni Europian, shkurt 2018

 

  Kërko

  Axhenda

Nëntor 2019

4 nëntor - Juncker takohet me Visentini, Sekretarin e Përgjithshëm të Konfederatës së Bashkimit Tregtar Europian (ETUC).
4-7 nëntor -
Konferenca ndërkombëtare e sistemit rregullator të rrezatimit dhe energjisë nukleare ku marrin pjesë dhe përfaqesuesit e lartë të Komisionit Europian.
5 nëntor -
European Movement International dhe Raiffeisen Bank International do të mbajnë një panel të përbashkët diskutimi të titulluar "Suksesi i Europës: Pritshmëritë dhe mundësitë për Europën Qendrore dhe Ballkanin".
- Juncker do të mbajë një darkë pune me drejtorët e përgjithshëm të Komisionit Europian.
6 nëntor -
Takim kolegjial mes Timmermans dhe Tony Blair në Bruksel dhe Vestager me delegacionin amerikan të Kongresit
6-8 nëntor -
Forumi Global i Demokracisë, do të jetë këtë vit një platformë diskutimi për politik-bërësit, specifikisht në fushën e informimit dhe demokracisë.
7-8 nëntor -
EuroPCom 2019- Konferenca e Komunikimit Publik Europian- do të mbledhë së bashku ekspertë të fushës së komunikimit, por dhe çdo strukturë organizative lokale ose ndërkombëtare që promovon vlerat e BE.
10 nëntor -
Zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, ku qytetarët spanjollë do të zgjedhin Parlamentin e 14t ë të Mbretërisë.
-
Zgjedhjet në Rumani do të përcaktojnë Presidentin e ri për 5 vitet e ardhshme.

  FJALOR

Rrjeti i Studentëve Erasmus (ESN)

ESN është një organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse për studentët. Misioni i saj është të përfaqësojë studentët ndërkombëtarë, duke u siguruar këtyre të fundit mundësi për të zhvilluar veten e tyre profesionalisht dhe për të patur një botëkuptim sa më të gjerë kulturor, nën parimin “Studentët ndihmojnë Studentët”. Momentalisht ekzistojnë 530 shoqata lokale që mbështesin studentët ndërkombëtarë në shkëmbimin mes 41 vendeve në Europë së bashku me Shqipërinë. ESN mbulon mbi 1 000 Institucione të Arsimit të Lartë, shumica e të cilave janë të lidhura ngushtësisht me Zyrat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Në total, pothuajse 15 000 vullnetarë ofrojnë shërbime për rreth 350 000 studentë ndërkombëtarë, duke organizuar një sërë aktivitetesh për integrimin e atyre të rinjve në vendet e tyre pritëse dhe përmirësimin e cilësisë së lëvizshmërisë së studentëve.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1