E Mërkurë, 11 Dhjetor 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Çfarë të rejash do të sjellë eHealth për kujdesin shëndetësor në BE?

ehealthKujdesi shëndetësor digjital i referohet mekanizmave dhe shërbimeve të cilat përdorin informacione dhe komunikimin teknologjik (ISTs) për të përmirësuar parandalimin, diagnostikimin, trajtimin, monitorimin dhe menaxhimin e shëndetit si dhe të mënyrës së jetesës. Kujdesi shëndetësor digjital ka potencialin të ofrojë risi të reja si dhe përmirësojë aksesin në përkujdesin shëndetësor, cilësinë e saj si dhe të rrisë eficiencën e sektorit shëndetësor. 

Strategjia e tregut të vetëm digjital

Rritja e përdorimit të teknologjisë digjitale nëpërmjet krijimit të një tregu të vetëm digjital (DSM) është një ndër prioritetet kryesore të Komisionit Europian. Lançuar në 2015, DMS ka si qëllim të krijojë mundësi të reja digjitale si për bizneset ashtu dhe njerëzit si dhe të çojë tregun e përbashkët europian drejt periudhës digjitale. Sektori i shëndetësisë është një nga sektorët e përfshirë në këtë axhendë, duke pasur parasysh përfitimet e mundshme që shërbimet digjitale kanë për t'u ofruar qytetarëve dhe ndërmarrjeve në këtë fushë.

Një rishikim afatmesëm i DSM-së i kryer në maj 2017 vuri në dukje një tendencë për të lehtësuar qasjen dhe shkëmbimin e të dhënave shëndetësore për qëllime kërkimi ose trajtimi si dhe për të inkurajuar reagimet e pacientëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve shëndetësore.

Komunikimi për kujdesin shëndetësor digjital

Komunikimi i bërë në prill 2018 nga Komisioni mbi Transformimin e Kujdesit Shëndetësor Digjital synon të rrisë digjitalizimin e sektorëve të shëndetësisë. Komunikimi identifikon 3 shtylla rreth të cilave do të bazohen aktivitetet:

Shtylla e parë: Sigurimi i aksesit në të dhëna dhe shpërndarja e tyre. Për të pasur një akses më të zgjeruar dhe përtej kufijve të një territori të caktuar, Komisioni Europian po ndërton “eHealth Digital Service Infrastructure”, e cila do të mundësojë që recetat elektronike dhe të dhënat shëndetësore të pacientëve të mund të shkëmbehen mes institucioneve të ndryshme të kujdesit shëndetësor.  Shkëmbimet e para ndërkufitare filluan në vitin 2019, me qëllim që të gjitha vendet e tjera të BE-së të kenë arritur të njëjtin nivel bashkëpunimi deri në vitin 2020. Në afat më të gjatë, Komisioni po punon drejt një formati elektronik europian të shkëmbimit të të dhënave shëndetësore të qasur nga të gjithë qytetarët e BE-së.

Shtylla e dytë: Lidhja dhe shpërndarja e të dhënave shëndetësore për hulumtime, diagnozë më të shpejtë dhe përmirësim të shëndetit. Infrastruktura e decentralizuar europiane e shëndetit do të lehtësojë diagnostikimin dhe trajtimin duke i bërë procedurat më të shpejta; do të ndihmojë shërbimet shëndetësore në përgatitjen ndaj kërcënimeve ndërkufitare si dhe do të përmirësojë zhvillimin dhe mbikëqyrjen e produkteve mjekësore.

Shtylla e tretë: Fuqizimi qytetar dhe kujdesi individual nëpërmjet shërbimeve digjitale. Shërbimet digjitale mund të përmirësojnë parandalimin dhe menaxhimin e kushteve kronike si dhe të lejojnë pacientët të ofrojnë një vlerësim përkundrejt ofruesve të kujdesit shëndetësor. Sistemet shëndetësore do të përfitojnë gjithashtu nga modelet inovative që përdorin “telehealth” dhe “mHealth” për të adresuar kërkesën në rritje për kujdesin shëndetësor.

                                                                                                                       Komisioni Europian, mars 2019

  Kërko

  Axhenda

Nëntor 2019

4 nëntor - Juncker takohet me Visentini, Sekretarin e Përgjithshëm të Konfederatës së Bashkimit Tregtar Europian (ETUC).
4-7 nëntor -
Konferenca ndërkombëtare e sistemit rregullator të rrezatimit dhe energjisë nukleare ku marrin pjesë dhe përfaqesuesit e lartë të Komisionit Europian.
5 nëntor -
European Movement International dhe Raiffeisen Bank International do të mbajnë një panel të përbashkët diskutimi të titulluar "Suksesi i Europës: Pritshmëritë dhe mundësitë për Europën Qendrore dhe Ballkanin".
- Juncker do të mbajë një darkë pune me drejtorët e përgjithshëm të Komisionit Europian.
6 nëntor -
Takim kolegjial mes Timmermans dhe Tony Blair në Bruksel dhe Vestager me delegacionin amerikan të Kongresit
6-8 nëntor -
Forumi Global i Demokracisë, do të jetë këtë vit një platformë diskutimi për politik-bërësit, specifikisht në fushën e informimit dhe demokracisë.
7-8 nëntor -
EuroPCom 2019- Konferenca e Komunikimit Publik Europian- do të mbledhë së bashku ekspertë të fushës së komunikimit, por dhe çdo strukturë organizative lokale ose ndërkombëtare që promovon vlerat e BE.
10 nëntor -
Zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, ku qytetarët spanjollë do të zgjedhin Parlamentin e 14t ë të Mbretërisë.
-
Zgjedhjet në Rumani do të përcaktojnë Presidentin e ri për 5 vitet e ardhshme.

  FJALOR

Rrjeti i Studentëve Erasmus (ESN)

ESN është një organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse për studentët. Misioni i saj është të përfaqësojë studentët ndërkombëtarë, duke u siguruar këtyre të fundit mundësi për të zhvilluar veten e tyre profesionalisht dhe për të patur një botëkuptim sa më të gjerë kulturor, nën parimin “Studentët ndihmojnë Studentët”. Momentalisht ekzistojnë 530 shoqata lokale që mbështesin studentët ndërkombëtarë në shkëmbimin mes 41 vendeve në Europë së bashku me Shqipërinë. ESN mbulon mbi 1 000 Institucione të Arsimit të Lartë, shumica e të cilave janë të lidhura ngushtësisht me Zyrat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Në total, pothuajse 15 000 vullnetarë ofrojnë shërbime për rreth 350 000 studentë ndërkombëtarë, duke organizuar një sërë aktivitetesh për integrimin e atyre të rinjve në vendet e tyre pritëse dhe përmirësimin e cilësisë së lëvizshmërisë së studentëve.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1