E Diel, 22 Shtator 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Çfarë të rejash do të sjellë eHealth për kujdesin shëndetësor në BE?

ehealthKujdesi shëndetësor digjital i referohet mekanizmave dhe shërbimeve të cilat përdorin informacione dhe komunikimin teknologjik (ISTs) për të përmirësuar parandalimin, diagnostikimin, trajtimin, monitorimin dhe menaxhimin e shëndetit si dhe të mënyrës së jetesës. Kujdesi shëndetësor digjital ka potencialin të ofrojë risi të reja si dhe përmirësojë aksesin në përkujdesin shëndetësor, cilësinë e saj si dhe të rrisë eficiencën e sektorit shëndetësor. 

Strategjia e tregut të vetëm digjital

Rritja e përdorimit të teknologjisë digjitale nëpërmjet krijimit të një tregu të vetëm digjital (DSM) është një ndër prioritetet kryesore të Komisionit Europian. Lançuar në 2015, DMS ka si qëllim të krijojë mundësi të reja digjitale si për bizneset ashtu dhe njerëzit si dhe të çojë tregun e përbashkët europian drejt periudhës digjitale. Sektori i shëndetësisë është një nga sektorët e përfshirë në këtë axhendë, duke pasur parasysh përfitimet e mundshme që shërbimet digjitale kanë për t'u ofruar qytetarëve dhe ndërmarrjeve në këtë fushë.

Një rishikim afatmesëm i DSM-së i kryer në maj 2017 vuri në dukje një tendencë për të lehtësuar qasjen dhe shkëmbimin e të dhënave shëndetësore për qëllime kërkimi ose trajtimi si dhe për të inkurajuar reagimet e pacientëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve shëndetësore.

Komunikimi për kujdesin shëndetësor digjital

Komunikimi i bërë në prill 2018 nga Komisioni mbi Transformimin e Kujdesit Shëndetësor Digjital synon të rrisë digjitalizimin e sektorëve të shëndetësisë. Komunikimi identifikon 3 shtylla rreth të cilave do të bazohen aktivitetet:

Shtylla e parë: Sigurimi i aksesit në të dhëna dhe shpërndarja e tyre. Për të pasur një akses më të zgjeruar dhe përtej kufijve të një territori të caktuar, Komisioni Europian po ndërton “eHealth Digital Service Infrastructure”, e cila do të mundësojë që recetat elektronike dhe të dhënat shëndetësore të pacientëve të mund të shkëmbehen mes institucioneve të ndryshme të kujdesit shëndetësor.  Shkëmbimet e para ndërkufitare filluan në vitin 2019, me qëllim që të gjitha vendet e tjera të BE-së të kenë arritur të njëjtin nivel bashkëpunimi deri në vitin 2020. Në afat më të gjatë, Komisioni po punon drejt një formati elektronik europian të shkëmbimit të të dhënave shëndetësore të qasur nga të gjithë qytetarët e BE-së.

Shtylla e dytë: Lidhja dhe shpërndarja e të dhënave shëndetësore për hulumtime, diagnozë më të shpejtë dhe përmirësim të shëndetit. Infrastruktura e decentralizuar europiane e shëndetit do të lehtësojë diagnostikimin dhe trajtimin duke i bërë procedurat më të shpejta; do të ndihmojë shërbimet shëndetësore në përgatitjen ndaj kërcënimeve ndërkufitare si dhe do të përmirësojë zhvillimin dhe mbikëqyrjen e produkteve mjekësore.

Shtylla e tretë: Fuqizimi qytetar dhe kujdesi individual nëpërmjet shërbimeve digjitale. Shërbimet digjitale mund të përmirësojnë parandalimin dhe menaxhimin e kushteve kronike si dhe të lejojnë pacientët të ofrojnë një vlerësim përkundrejt ofruesve të kujdesit shëndetësor. Sistemet shëndetësore do të përfitojnë gjithashtu nga modelet inovative që përdorin “telehealth” dhe “mHealth” për të adresuar kërkesën në rritje për kujdesin shëndetësor.

                                                                                                                       Komisioni Europian, mars 2019

  Kërko

  Axhenda

Shtator 2019

18-19 shtator – Mbahet konferenca e nivelit të lartë nga Këshilli i BE-së mbi Ekonominë e Mirëqenies, me fokus dialogun ndër-sektorial për marrëdhëniet e dyanshme midis mirëqenies dhe ekonomisë.

18 shator – Presidenti i Komisionit, Juncker mban fjalën e tij në seancën plenare në Parlamentin Europian në lidhje me tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar nga BE.
– Këshilli i Europës zhvillon takimin me grupin e punës mbi migracionin.

17 shtator – Zhvillohet Samiti i Fondit të Infrastrukturës dhe Klimës që organizohet nga Banka Europiane e Investimeve.
– Zhvillohet seanca plenare e Parlamentit Europian për çështjet e punëve të jashtme në prani të Përfaqësueses së Lartë, Mogherini.

16 shtator – Zhvillohet konferenca për konkurrencën e BE në përputhje me programin e presidencës finlandeze të BE "Një Europë e Qëndrueshme - E ardhme e Qëndrueshme".
– Presidenti aktual i Komisionit Europian, Juncker pret në Luksemburg në një drekë pune kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Boris Jonhson.

 

  FJALOR

Këshilli Kërkimor Europian (KKE)

Krijuar nga Komisioni Europian në vitin 2007, bën pjesë në strukturën e Bashkimit Europian, Horizon 2020 që i dedikohet kërkimeve shkencore dhe inovacionit.
KKE është i përbërë nga Këshilli i Shkencëtarëve të Pavarur, instanca qeverisëse që përbëhet nga hulumtues shkencorë të dalluar për punën e tyre dhe Agjencia Ekzekutive, që ka për detyrë mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve. Buxheti për KKE është vlerësuar të jetë 13 bilion euro për vitet 2014-2020 dhe bën pjese në buxhetin e financuar nga BE për Horizon 2020. Në synimet e këtij organizmi është finalizimi me sukses i projekteve të 42,000 grupeve kërkimore , duke përshirë 11,000 studentë doktorature dhe pothuajse 16,000 kërkues shkencorë, jo vetëm qytetarë të BE.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1