E Premte, 19 Korrik 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Përmbledhje e Rekomandimeve dhe Konkluzioneve për Shqipërinë nga Komisioni Europian

enlargment 2014Vendimi i Këshillit të Bashkimit Europian për t’i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat në qershor 2014 ishte një vlerësim për reformat e ndërmarra dhe inkurajim për të vazhduar më tej me implementimin e tyre. Në nëntor 2013, Komisioni  filloi një Dialog të Nivelit të Lartë me Shqipërinë për ta ndihmuar në ruajtjen e fokusit në procesin e integrimit në BE dhe për të monitoruar progresin e reformave kyçe që duhen ndërmarrë me qëllim hapjen e negociatave për anëtarësim. Në maj 2014 Shqipëria miratoi Udhërrëfyesin(Roadmap) ku parashtrohej struktura dhe reformat e parashikuara mbi kriteret kyçe.


Sipas Progres Raportit të Komisionit Europian, Shqipëria ka bërë progres gjatë vitit të fundit. Janë ndërmarrë hapa të mëtejshëm përsa i përket reformës së gjyqësorit. Qeveria ka shfaqur vullnet politik për të vepruar me vendosmëri në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. Korniza legjislative është forcuar dhe politikat për koordinimin dhe monitorimin e zbatimit në nivel qendror janë  përmirësuar. Lufta kundër krimit të organizuar tregon një trend pozitiv edhe në fusha të tjera, si në intensifikimin e zbatimit të ligjit për kapjen e drogës dhe procedimin e krimeve të lidhura me të,  luftimin e krimit ekonomik dhe trafikimit  të qenieve njerëzore.  Disa hapa janë ndërmarrë  për përmirësimin e njohjes dhe respektimit  të drejtave ligjore të komunitetit LGBT.

Megjithatë, vazhdon të ketë të meta kryesisht në fushën e shtetit të së drejtës, ku duhet akoma shumë punë për ta përmirësuar gjendjen. Shqipëria do të duhet të veprojë me vendosmëri për të vazhduar reformën e administratës publike me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe depolitizimit, ndjekur nga reforma gjithëpërfshirëse e gjyqësorit, për forcimin e pavarësisë, efikasitetit dhe llogaridhënies së tij, gjithashtu intensifikimin i bashkëpunimit me Komisionin e Venecias. Gjyqësori duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm ne luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të merren masa efektive për të përforcuar politikat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut duke përfshirë komunitetin rom, mbrojtjen nga diskriminimi, zbatimi i të drejtave të pronësisë. Përsa i përket respektimit të lirisë së shprehjes dhe e mediave, qeveria dështoi të vepronte sipas prioriteteve të identifikuara. Të gjitha funksionet ligjore të Autoriteti i Medias Audiovizuale (AMA) duhet të rivendosen dhe të garantohet pavarësia e këtij institucioni në praktikë. Shqipëria duhet të vazhdojë me ndjekjen e reformave ekonomike që synojnë rritjen e konkurrencës dhe të marrë masa për uljen e nivelit të lartë të papunësinë, uljen e nivelit të informalitetit në ekonomi dhe përmirësimin e mjedisit të biznesit.

Është e rëndësishme që procesi i reformave të shoqërohet nga qëndrueshmëria politike dhe debatet konstruktive mes qeverisë dhe opozitës. Është përgjegjësi si e qeverisë dhe opozitës që të sigurojnë zhvillimin e debatit parlamentar me qëllim kryerjen sa më efektive të funksioneve të tyre.  Qeveria duhet të sigurojë mundësinë e opozitës për kryerjen e funksionit te saj thelbësor, kontrollin demokratik, por njëkohësisht opozita duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive në proceset demokratike. Kompromisi është çelësi për qëndrueshmërinë  dhe çuarjen përpara të reformave. Ngritja e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian, duke bashkuar të gjithë palët e interesuara, do të ndihmojë në gjithpërfshirje në proces dhe në arritjen e konsensusit.
                                                                  Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat kryesore 2014-15, tetor 2014

  Kërko

  Axhenda

24-28 qershor – Mbledhja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës që shënon dhe 70 vjetorin e organizatës, do të zgjedhë Sekretarin e ri të Përgjithshëm 
25 qershor – GRECO-Organi Anti-korrupsion i Këshillit të Europës publikon raportin e vitit 2018 ku janë mbikqyrur 48 shtete
25 qershor – Presidenti Juncker takon në Bruksel Zuzana Čaputován, Presidenten e re sllovake
27 qershor – Konferenca “Rikthimin në punë i të papunëve prej një kohe të gjatë” paraqet rezultatet e vlerësimit të fundit të 'Rekomandimit për papunësinë afatgjatë'
27-28 qershor - Forumi i 8-të vjetor i Strategjisë së BE-së për Rajonin e Danubit (EUSDR) 
28 qershor-  Dëgjesë publike mbi rolin e mediave në komunikimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar

  FJALOR

Komiteti Europian i Sindikatave për Arsimin (ETUCE)

ETUCE përfaqëson 132 Sindikata në 51 vende/shtete europiane, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, dhe ka në total 11 milion persona - staf arsimor në të gjithë Europën. ETUCE është partneri social i mësuesve në nivel Europian dhe mbrojtës i interesave të tyre në Komisionin Europian. E themeluar më 1977, ETUCE është e përbërë nga sindikata kombëtare të mësuesve dhe personel të të gjitha fushave dhe niveleve të arsimit duke filluar nga edukimi i përgjithshëm, arsimi profesional dhe trajnimi, si dhe arsimi i lartë apo kërkimi shkencor.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1