E Premte, 19 Korrik 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Miratohet Plani i ri i Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë për vitet 2015-2019

200715 human rights action planPlani i Ri i Veprimit i Bashkimit Europian mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë 2015-2019 u miratua më datë 20 Korrik 2015. I përgatitur nga Shërbimi i Jashtëm Europian i Veprimit në bashkëpunim me Komisionin Europian dhe shtetet anëtare të BE-së, mbështetet tek Plani i Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë 2012-2014- plani i parë i iniciuar nga BE dhe do të shërbejë si udhëzues për vazhdimësinë e aksioneve dhe politikave në këtë fushë. 

Fushat kryesore ku fokusohet ky plan përfshijnë: 1. Fuqizimin e së drejtës së pronës për aktorët lokal; 2. Adresim i problematikave të të drejtave të njeriut; 3. Realizimi i një qasjeje mirëkuptuese për të drejtat e njeriut gjatë konflikteve dhe krizave; 4. Zhvillimi i mëtejshëm i vazhdimësisë dhe koherencës 5. Sigurimi i një politike më efektive për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe demokracinë. Ky plan nënvizon bashkëpunimin mes BE-së dhe institucioneve vendore të shteteve partnere dhe shoqërisë civile, gjithashtu theksi vihet në faktin se të drejtat e njeriut të jenë në fokus në të gjitha aksionet dhe politikat e BE-së si në bashkëpunimin për zhvillim, migrimin dhe azilin, lufta kundër terrorizmit apo tregtia dhe investimet. Pikë tjetër e rëndësishme është dhe promovimi i barazisë gjinore dhe rritja e fuqisë së grave. Duke marrë shkas edhe nga krizat dhe dhunimin e të drejtave në shumë vende, ky plan do të shërbejë si një shtysë e rëndësishme për ta mundësuar BE-në të jetë një aktor kyç dhe me ndikim në zgjidhjen e problemeve dhe përballjen e sfidave lidhur me këto çështje.

Plani i Veprimit për vitin 2015-2019 do të zbatohet duke u mbështetur në përfshirjen e plotë të Parlamentit Europian dhe me realizimin e konsultimeve me aktorët kryesorë dhe pjesëmarrës në zbatimin e tij, ku rol të rëndësishëm do të ketë shoqëria civile. Një vlerësim i rezultateve të tij do të realizohet në mes të mandatit, pra në vitin 2017, dhe Plani do të jetë efektiv deri më 31 dhjetor 2019.

Gjatë këtyre viteve Bashkimi Europian ka miratuar mjaft ligje dhe dokumente me rëndësi në mbrojtjen dhe përmirësimin e të drejtave universale të njeriut dhe e ka rritur fushën bashkëpunuese me vendet e tjera në këtë drejtim. Në vitin 2012 u miratuan si Kuadri Strategjik për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracisë 2012 ashtu edhe Plani i Parë i Veprimit 2012-2014 dhe u vendos krijimi i postit të Përfaqësuesit Special të BE-së për të Drejtat e Njeriut, ku z. Stavros Lambrinidis do të ishte i pari që do ta ushtronte këtë rol. Që nga miratimi i këtij Kuadri dhe Planit të Veprimi janë miratuar edhe shumë dokumente udhëzuese për veprimet dhe politikat e BE-së në fushën e të drejtave të njeriut. Këto dokumente prekin fusha të ndryshme dhe tematika të gjera dhe shërbejnë si udhëzues për realizimin dhe mirë-koordinimin e politikave dhe veprimeve të unionit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të demokracisë.

Këto dokumente janë listuar më poshtë:
-Dënimi me vdekje ; - Tortura dhe Dënimet apo Trajtimet e tjera Mizore, Jo-njerëzore apo Degraduese; - Dialogu për të Drejtat e Njeriut; -Fëmijët dhe Konflikti i Armatosur; - Mbrojtësi e të Drejtave të Njeriut; - Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve; - Dhuna kundër Grave dhe Vajzave dhe Lufta kundër çdo Lloj Forme të Diskriminimit ndaj tyre; - Rritje e Pajtueshmërisë me Ligjin Humanitar Ndërkombëtar; -Promovim dhe Mbrojtje të Lirisë së Fesë dhe Besimit; - Promovim dhe Mbrojtje për të Gëzuar të Gjitha të Drejtat e Njeriut edhe për Personat LGBTI; -Liria e Shprehjes Offline dhe Online.

                                                                                               European Union External Action, korrik 2015

  Kërko

  Axhenda

24-28 qershor – Mbledhja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës që shënon dhe 70 vjetorin e organizatës, do të zgjedhë Sekretarin e ri të Përgjithshëm 
25 qershor – GRECO-Organi Anti-korrupsion i Këshillit të Europës publikon raportin e vitit 2018 ku janë mbikqyrur 48 shtete
25 qershor – Presidenti Juncker takon në Bruksel Zuzana Čaputován, Presidenten e re sllovake
27 qershor – Konferenca “Rikthimin në punë i të papunëve prej një kohe të gjatë” paraqet rezultatet e vlerësimit të fundit të 'Rekomandimit për papunësinë afatgjatë'
27-28 qershor - Forumi i 8-të vjetor i Strategjisë së BE-së për Rajonin e Danubit (EUSDR) 
28 qershor-  Dëgjesë publike mbi rolin e mediave në komunikimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar

  FJALOR

Komiteti Europian i Sindikatave për Arsimin (ETUCE)

ETUCE përfaqëson 132 Sindikata në 51 vende/shtete europiane, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, dhe ka në total 11 milion persona - staf arsimor në të gjithë Europën. ETUCE është partneri social i mësuesve në nivel Europian dhe mbrojtës i interesave të tyre në Komisionin Europian. E themeluar më 1977, ETUCE është e përbërë nga sindikata kombëtare të mësuesve dhe personel të të gjitha fushave dhe niveleve të arsimit duke filluar nga edukimi i përgjithshëm, arsimi profesional dhe trajnimi, si dhe arsimi i lartë apo kërkimi shkencor.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1