E Enjëte, 28 Maj 2020
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Miratohet Plani i ri i Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë për vitet 2015-2019

200715 human rights action planPlani i Ri i Veprimit i Bashkimit Europian mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë 2015-2019 u miratua më datë 20 Korrik 2015. I përgatitur nga Shërbimi i Jashtëm Europian i Veprimit në bashkëpunim me Komisionin Europian dhe shtetet anëtare të BE-së, mbështetet tek Plani i Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë 2012-2014- plani i parë i iniciuar nga BE dhe do të shërbejë si udhëzues për vazhdimësinë e aksioneve dhe politikave në këtë fushë. 

Fushat kryesore ku fokusohet ky plan përfshijnë: 1. Fuqizimin e së drejtës së pronës për aktorët lokal; 2. Adresim i problematikave të të drejtave të njeriut; 3. Realizimi i një qasjeje mirëkuptuese për të drejtat e njeriut gjatë konflikteve dhe krizave; 4. Zhvillimi i mëtejshëm i vazhdimësisë dhe koherencës 5. Sigurimi i një politike më efektive për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe demokracinë. Ky plan nënvizon bashkëpunimin mes BE-së dhe institucioneve vendore të shteteve partnere dhe shoqërisë civile, gjithashtu theksi vihet në faktin se të drejtat e njeriut të jenë në fokus në të gjitha aksionet dhe politikat e BE-së si në bashkëpunimin për zhvillim, migrimin dhe azilin, lufta kundër terrorizmit apo tregtia dhe investimet. Pikë tjetër e rëndësishme është dhe promovimi i barazisë gjinore dhe rritja e fuqisë së grave. Duke marrë shkas edhe nga krizat dhe dhunimin e të drejtave në shumë vende, ky plan do të shërbejë si një shtysë e rëndësishme për ta mundësuar BE-në të jetë një aktor kyç dhe me ndikim në zgjidhjen e problemeve dhe përballjen e sfidave lidhur me këto çështje.

Plani i Veprimit për vitin 2015-2019 do të zbatohet duke u mbështetur në përfshirjen e plotë të Parlamentit Europian dhe me realizimin e konsultimeve me aktorët kryesorë dhe pjesëmarrës në zbatimin e tij, ku rol të rëndësishëm do të ketë shoqëria civile. Një vlerësim i rezultateve të tij do të realizohet në mes të mandatit, pra në vitin 2017, dhe Plani do të jetë efektiv deri më 31 dhjetor 2019.

Gjatë këtyre viteve Bashkimi Europian ka miratuar mjaft ligje dhe dokumente me rëndësi në mbrojtjen dhe përmirësimin e të drejtave universale të njeriut dhe e ka rritur fushën bashkëpunuese me vendet e tjera në këtë drejtim. Në vitin 2012 u miratuan si Kuadri Strategjik për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracisë 2012 ashtu edhe Plani i Parë i Veprimit 2012-2014 dhe u vendos krijimi i postit të Përfaqësuesit Special të BE-së për të Drejtat e Njeriut, ku z. Stavros Lambrinidis do të ishte i pari që do ta ushtronte këtë rol. Që nga miratimi i këtij Kuadri dhe Planit të Veprimi janë miratuar edhe shumë dokumente udhëzuese për veprimet dhe politikat e BE-së në fushën e të drejtave të njeriut. Këto dokumente prekin fusha të ndryshme dhe tematika të gjera dhe shërbejnë si udhëzues për realizimin dhe mirë-koordinimin e politikave dhe veprimeve të unionit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të demokracisë.

Këto dokumente janë listuar më poshtë:
-Dënimi me vdekje ; - Tortura dhe Dënimet apo Trajtimet e tjera Mizore, Jo-njerëzore apo Degraduese; - Dialogu për të Drejtat e Njeriut; -Fëmijët dhe Konflikti i Armatosur; - Mbrojtësi e të Drejtave të Njeriut; - Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve; - Dhuna kundër Grave dhe Vajzave dhe Lufta kundër çdo Lloj Forme të Diskriminimit ndaj tyre; - Rritje e Pajtueshmërisë me Ligjin Humanitar Ndërkombëtar; -Promovim dhe Mbrojtje të Lirisë së Fesë dhe Besimit; - Promovim dhe Mbrojtje për të Gëzuar të Gjitha të Drejtat e Njeriut edhe për Personat LGBTI; -Liria e Shprehjes Offline dhe Online.

                                                                                               European Union External Action, korrik 2015

  Kërko

  Axhenda

Axhenda e Javës

29 maj – Komisioneri Oliver Varhelyi do të mbajë një videokonferencë me Zyrën për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OHDIR)

28 maj - Parlamenti Europian Komiteti për Transportin dhe Turizmin -Prezantimi nga Komisioni për paketën mbi turizmin dhe transportin për vitin 2020 dhe në vazhdim.

27 maj – 28 maj - Konferenca e Presidentëve: Presidenti i PE dhe grupet politike parlamentare
takohen paraprakisht me Kancelaren gjermane Merkel dhe Presidentin e Bundestagut, Schauble, në kuadër të Presidencës Gjermane të Këshillit që nis më 1 korrik

27 maj - Seanca Plenare e PE: Presidentja e Komisionit, von der Leyen do ti prezantojë Kuadrin Financiar Shumëvjecar të rishikuar dhe propozimet për Planin e Rimëkëmbjes, si edhe do të debatojë me eurodeputetët

- Komisioneri i ekonomisë, Paolo Gentiloni mban një fjalim në seminarit online mbi temën, "E ardhmja e Eurozonës dhe përgjigjja ndaj COVID-19".

25 maj – Parlamenti Europian: Komiteti mbi të Drejtat Civile, Drejtësinë dhe Marrëdhëniet e Brendshme, do të votojë mbi Rekomandimet për negociata për një bashkëpunim të ri të Mbretërisë së Bashkuar.

- Anëtarët e Këshillit Ekonomik të Zonës Europiane diskutojnë, përmes videokonferencës, funksionin e përgjithshëm të Marrëveshjes EEA dhe efektet e COVID-19 në tregun e brendshëm.

  FJALOR

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1